Pirkimo-Pardavimo Taisyklės elektroninėje parduotuvėje www.luxsveikata.lt

Redakcija nuo 2018-04-20


I. BENDROSIOS NUOSTATOS


I.1. Elektroninė parduotuvė www.luxsveikata.lt (toliau, Parduotuvė) priklauso nepriklausomai bendrovės NeoLife International konsultantei Astrai Naudužienei, vykdančiai individualią veiklą pagal pažymą, Nr.676211, (NeoLife ID Nr: 57-819288).
I.2. Šios prekių Pirkimo-Pardavimo Taisyklės (toliau, Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu susijusios nuostatos.
I.3. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas parduotuvėje www.luxsveikata.lt užsakymo pabaigoje pažymi, kad “Su paslaugos teikimo sąlygomis ir taisyklėmis susipažinau ir besąligiškai sutinku” ir paspaudžia mygtuką “Patvirtinu užsakymą”.
Pirkėjas privalo susipažinti su Taisyklėmis PRIEŠ patvirtinant užsakymą ir apmokant už prekes. Visais atvejais laikoma, jog pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms visiškai pritaria.
I.4. El. parduotuvės sąvininkai neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos pirkėjui neatsižvelgus ar ignoravus Taisyklių informaciją, kuri yra viešai pateikiama šitose Taisyklėse ir el. parduotuvės aprašuose.


II. PRIVATUMO POLITIKA


II.1. Užsakant prekes internetinėje parduotuvėje www.luxsveikata.lt, pirkėjas įsipareigoja pateikti teisingus pirkimo metu registracijos formoje prašomus duomenys.
Užsakant visi pažymėti privalomi laukai yra būtini tinkamam užsakymo vykdymui.
II.2. Registracija prie Parduotuvės patvirtina ir įpareigoja pardavėja, jog pirkėjui nebus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui.
II.3. Pirkėjui pageidaujant gauti Parduotuvės informacinius pranešimus (naujienas), jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami (naujienų prenumerata).
II.4. Jeigu prekės turi būti išsiųstos skirtingu, nei nurodo pirkėjas adresu, pirkėjas turi teisingai suvesti prekių Gavėjo adresą, bei kitus prašomus duomenys. Už duomenų teisingumą atsako tik Pirkėjas: už prekių nenukeliavima iki Gavėjo, už siuntinio turinį, siuntinio pasimetimą, bei grąžinimą, dėl neteisingai suvesto adreso, pardavėjas neatsako ir pinigų grąžinimo nedaro, о papildomą siuntimą ar persiuntimą kitu adresu apmoka pirkėjas.
II.5. Bet kokie pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
II.6. Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų.
Kartu, pirkėjas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
II.7. Pirkėjas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant el. parduotuvėje www.luxsveikata.lt, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukai (angl. cookies).
II.8. Parduotuvė patvirtina, jog siekiant naudoti pažangiausias technologijas pirkėjų asmeninių duomenų apsaugai, yra naudojamos saugaus atsiskaitymo programos ir/ar kiti būdai.


III. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI


III.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes ir jas priimti.
III.2. Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo ir registracijos formoje pirkėjas pateikia netikslius, melagingus arba klaidinančius duomenis, www.luxsveikata.lt savininkai turi teisę anuliuoti pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenys.
III.3. Siekiant kokybiškai ir laiku įgyvendinti užsakymą, pirkėjas įsipareigoja kuo skubiau informuoti pardavėja apie pasikeitusius duomenys. Šiuo atveju, pirkėjas bus atsakingas už siuntinio peradresavimo ir kitas imanomas išlaidas.
III.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, laikantis prekių grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų (šių taisyklių pinktas X. Prekių grąžinimas).
III.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą sutinka su šitomis pirkimo-pardarvimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.


IV. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI


IV.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www.luxsveikata.lt teikiamomis paslaugomis.
IV.2. Jeigu pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti pirkėjo galimybę naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis. Esant sunkioms aplinkybėms ir patirtam nuostoliui dėl pirkėjo kaltės, pardavėjas gali kreiptis į policiją dėl patirtų nuostolių grąžinimo.
IV.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę į pirkėjo asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims, nebent tai reikalautų LR teisės aktai.
IV.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti arba išsiųsti pirkėjo užsakytas prekes pirkėjo nurodytu adresu.
IV.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai pranešęs svetainėje www.luxsveikata.lt . Užsakymai, pateikti iki pranešimo bus įvykdyti, arba susisiekus su pirkėju ir susitarus, pirkėjui bus grąžinti pinigai, sumokėti už padarytą užsakymą.
IV.6. Pardavėjas, atsižvelgdamas į rinkos, teisės aktų pokučius, gali vienašališkai papildyti ar pakeisti šių taisyklių sąlygas, apie tai informuodamas el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja naujiems, po taisyklių papildymo ar pakeitimo, pirkėjo daromiems užsakymams.
Jeigu pirkėjas po Taisyklių pakeitimo toliau naudojasi www.luxsveikata.lt paslaugomis, laikoma, kad pirkėjas sutinka su Taisyklių pasikeitimais ir laikysis jų.


V. UŽSAKYMO PATEIKIMO TVARKA, KAINOS, ir KITOS SĄLYGOS


V.1. Parduotuvėje kainos yra nurodomos eurais.
V.2. Pirkėjas, apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis. Suformavus prekių krepšelį, pirkėjas (jei jis dar nėra užsiregitravęs ir prisijungęs prie puslapio) turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti.
V.3. Toliau pirkėjas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas.
V.4. Patvirtinant užsakymą ir apmokant pirkėjas sutinka su šios internetinės parduotuvės taisyklėmis, patvirtina įvestų duomenų teisingumą, bei sutinka laikytis visų punktų.
V.5. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna visą informaciją. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp pirkėjo ir Parduotuvės yra sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto atsiskaitymo būdo apie atsiskaitymą už prekes.
V.6. Pirkėjui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia pirkejui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei pirkėjo pateikti duomenys.
V.7. Parduotuvė gavusi pranešimą, jog pirkėjas atliko mokėjimo pavedimą už padarytą užsakymą, įsipareigoja įvykdyti užsakymą. Negalėdama tai padaryti per nurodytą termina, Parduotuvė įsipareigoja apie tai pranešti pirkėjui ir susitarti dėl tolimesnių veiksmų.
V.8. Pirkėjo pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
V.9. Užsakymas pradedamas vykdyti tik po pilno apmokėjimo.
V.10. Pristatymo terminas priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo. Už pristatymo kokybę ir laiką atsako pristatymo tarnyba. Parduotuvė už pristatymo sąlygas neatsako.
V.11. Jeigu pasirinktas punktas “Atsiimti Vietoje”, pardavėjas surinkęs užsakymą, praneša pirkėjui apie imanoma atsiemimo laiką ir vietą atskiru skambučiu, pranešimu el. paštu arba trumpąja žinute.
V.12. Esant atskiroms aplinkybėms, pranešus pirkėjui, pardavėjas gali išsiųsti visą užsakymą per kelis siuntimus. Apie tai išanksto susitariama su pirkėju. Šiuo atvėju, už antrą siuntimą apmoka pardavėjas.
V.13. Atsižvelgiant į siuntinio svorį, siuntimo šalį, pristatymo būdą, galutinė siuntimo kaina nurodoma užsakymo pabaigoje, prieš apmokėjimą.


VI. GARANTIJOS IR PREKIŲ KAINŲ NUSTATYMAS


VI.1. Prekių kokybę garantuoja NeoLife international įmonė.
VI.2. Kainos yra galutinės ir po užsakymo nekeičiamos.
VI.3. Kiekvienos Parduotuvės prekės savybės yra nurodomos prie kiekvienos prekės. Užsakant pirkėjas patvirtina, kad susipažino su prekių aprašymais ir su jais sutinka.
VI.4. Pirkėjas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
VI.5. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai pirkėjui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, pirkėjas turi nedelsiant pranešti apie tai raštu Parduotuvės nurodytu el. paštu (astra.nauduziene@yahoo.com) arba nurodytu kontaktuose telefonu.
Pardavėjas, šiuo atvėju, įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės kaltės. Jeigu Parduotuvė per protingą, su pirkėju suderintą terminą, nepašalina trūkumų arba nesutaria kitaip, pirkejas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.


VII. PARDUOTUVĖS ĮSIPAREIGOJIMAI PREKIŲ ATŽVILGIU


VII.1. Parduotuvė įsipareigoja perduoti (išsiųsti) prekes, kurios atitinka informaciją nurodytą prie kiekvienos prekės.
VII.2. Parduotuvė įsipareigoja pateikti pirkėjui užsakyme nurodytą prekių kiekį.
VII.3. Parduotuvė įsipareigoja nurodyti visą informaciją susijusią su preke ir jos pristatymu, bei susisiekti su pirkėju tuo atveju, jeigu dėl nepriklausančių nuo Parduotuvės aplinkybių, nepavyksta atitinkamai atlikti pateikto užsakymo.
VII.4. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.


VIII. APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI


VIII.1. Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš užsakymo formoje nurodytų apmokejimo būdu.
VIII.2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal pirkėjo užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.


IX. PREKIŲ PRISTATYMAS


IX.1. Parduotuvė išsiunčia prekes mažiausiai per 1 (vieną) darbo dieną po apmokėjimo, bet ne veliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas. Esant atskiroms aplinkybėms, sutarus su pirkėju, pardavėjas išsiunčia prekes sutartu laiku.
IX.2. Užsakymai, padaryti ir apmokėti per savaitgalį, ar švenčių dienomis yra išsiunčiami (ar perduodami) darbo dienomis, sekančiomis po užsakymo.
IX.3. Pirkėjas įsipareigoja atkreipti dėmesį į tai, kad prekių išiuntimo terminas NESUTAMPA su prekių Gavimo terminu.
Prekių išsiuntimo terminas yra nurodytas punkte IX.1.
Už prekių Gavimo terminą yra atsakinga prekių pristatymo bendrovė, pagal pirkėjo pasirinktą pristatymo būdą. Gavimo terminas gali svyruoti nuo kelių valandų iki kelių savaičių. Šventiniu periodu (Kalėdos, Velykos ir kt.), prekių gavimo terminas galimai pailgės.
IX.4. Išsiuntus prekes pardavėjas apie tai praneša pirkėjui.
IX.5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu (t.y. atsiemė kažkas kitas) ir remiantis kitais pirkėjo pateiktais duomenimis, pirkėjas neturi teisės reikšti Parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
Užsakymo metu pirkėjas įsipareigoja surašyti asmenų, galinčių atsiimti siuntinį, duomenys. Ir įspėti juos priimti siuntinį ir pasirašyti tam skirtose dokumentuose.
IX.6. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekes atsiimti sutartoje vietoje, privalo pateikti asmens dokumentą bei užsakymo kopiją. Parduotuvė savo ruožtu įsipareigoja paskambinti pirkėjui, kai užsakymas bus paruoštas atsiimti.
IX.7. Jeigu, atsiemant prekes, pirkėjas pastebi sugadintą pakuotę ir įtaria, kad viduje prekės gali būti sugadintos arba jų kiekis gali neatitikti užsakyme pateiktą kiekį, pirkėjas PRIVALO grąžinti pakuotę siuntų tarnybai ir nepasirašyti prekių priemo kvito. Tokiu atveju, pirkėjas turėtų susisiekti su pardavėju ir pranešti apie susidariusę sutiaciją.
Jeigu pirkėjas nuspręndžia atsiimti sugadintą siuntinį, jis negali reikšti pretenzijų pardavėjui dėl trūkstamų prekių. Pardavėjas šiuo atvėju Negrąžina pinigų už prarastas prekes.
IX.8. Tais atvejais, kai priėmus prekes pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra užsakytos prekės, pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Parduotuvę.
IX.9. Prekių pristatymo būdai:
1) Siuntimas Lietuvos paštu;
2) LP Express paštomatai (tik Lietuvoje);
3) Omniva Paštomatai (tik Lietuvoje);
4) Atsiėmimas įmonės būstinėje;
5) Greitoji kurjerių tarnyba.


X. PREKIŲ GRĄŽINIMAS


X.1. Pirkėjas, užsakant parduotuvėje www.luxsveikata.lt, gali grąžinti Nenaudotas, originalioje ir nepažeistoje pakuotėje užsakytas prekes (arba dalį užsakymo) per 14 darbo dienų, išsiųsdamas jas atgal šių taisyklių pinkte XI.1. nurodytu adresu.
X.2. Prieš išsiunčiant atgal prekes, nurodytas X.1. punkte, pirkėjas privalo:
a) apie grąžinamas prekes pranešti pardavėjui el. paštu: astra.nauduziene@yahoo.com ;
b) pranešti grąžinimo priežastys (ar nori gažinti visam laikui, ar nori pakeisti į kitas prekes ir kt.);
c) sutarti su pardavėju išsiuntimo terminą ir pasitikslinti grąžinimo adresą;
d) pateikti pirkimą įrodantį dokumentą ar jo numerį;
e) apmokėti už siuntimą ir išsiųsti paštu arba kt. su siuntos registracijos kodu. Pirkėjo sumokėtos siuntimo išlaidos už grąžinimą yra negrąžinamos.
X.3. Prekės priimamos tik išsiųntus jas siunta su registracijos kodu! Jeigu siuntinys bus išsiųstas be reg. kodo ir dings, pardavėjas nergąžina pinigų už pirkėjo grąžinamas prekes!
X.4. Kiekvienai prekei suteikiama tiekėjo garantija gamybiniam brokui ir kitiems defektams nesusijusiems su normaliu prekės naudojimu ir aplinkos poveikių. Kiekvienos prekės garantijos laiką galima rasti prekių aprašyme, arba ant pakuotės.
X.5. Parduotuvė įsipareigoja grąžinti pinigus už grąžintas prekes per 14 darbo dienų po to, kai siuntinys bus atsiimtas Parduotuvės (t.y. pinigai gąžinami tik už tinkamai pristatytas, nesugadintas ir nevartotas prekes).


XI.KITOS NUOSTATOS IR SVARBI INFORMACIJA


X.1. Kontaktai:
Astra Naudužienė
NeoLife konsultanto ID: 57-819288
Individualios veiklos pažymėjimo numeris 676211
Adresas: Baltų pr. 13-26, Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 68956073
el. adresas: astra.nauduziene@yahoo.com
X.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės:
Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Pavyzdžiui, šalyje įsigalioja nauja reguliavimo tvarka, draudimas, gaisras, potvynis, karas, gamtos stichijos, tiekėjų streikai.


X.3. Iškilus bet kokiems klausimams dėl prekių, jų užsakymo, grąžinimo ir kt. galite rašyti astra.nauduziene@yahoo.com arba skambinti telefonu +370 68956073.